Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki Narządu Ruchu powstało w 1992 r.

 

 

Rozwój wypoczynku audiowizualnego, siedzący tryb życia, brak ruchu, tempo życia i stres to czynniki, które wpłynęły na potrzebę stworzenia OCPNR. Jest to odpowiedź na brak świadomości społecznej i potrzeby integracji środków mających na celu poprawę jakości życia i zdrowia.

 

Koszty związane z profilaktyką są nieporównywalnie niskie w stosunku do kosztów leczenia często przewlekłego i objawowego narządu ruchu oraz związanych z nim chorobami układowymi.

 

Brak świadomości osób dorosłych przekłada się na duży deficyt sprawności fizycznej, brak ruchu i złe stereotypy postawy.

 

Celem OCPNR  jest edukacja w zakresie:

  • przywracania,
  • utrzymywania,
  • poprawy sprawności fizycznej w społeczeństwie poprzez specjalistyczne wykłady, warsztaty, eventy, szkolenia w różnym zakresie dostosowane do grup zawodowych i wiekowych.

 

Zachęcamy do propagowania celów i zadań mających poprawić sprawność fizyczną i zdrowie w społeczeństwie.