Zaopatrzenie

Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Ortopedycznego
___

Realizując jeden z celów rehabilitacji i coraz większe potrzeby pacjentów dotyczące zaopatrzenia ortopedycznego w styczniu 2015r zozpoczęła działalność  pracownia- Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego. Jej celem jest poprawa sprawności jak również adaptacja do faktycznego stopnia sprawności za pomocą odpowiedniego z punktu widzenia biomechaniki badania i doboru różnych środków technicznych w postaci zaopatrzenia protetyczno- ortopedycznego.

Wieloletnia współpraca z Pprzychodnią Zaopatrzenia Ortopedycznego  od 1987r., Uniwersytetem Medycznym i z innymi Uczelniami i Ośrodkami Rehabilitacji Ruchowej, spowodowała powstanie  dopracowanych procedur badawczych opartych na wieloletnim doświadczeniu, prawidłową edukację na poziomie dopasowania i eksploatacji sprzętu ortopedycznego jak równiż doboru adekwatnie do stopnia niepełnosprawniości i potrzeb pacjenta.

Zadaniem zakładu jest badanie funkcjonalne narządu ruchu pod kątem zaopatrzenia protetyczno-ortopedycznego (stabilizacja, korekcja, unieruchomienie, adaptacja, odciążenie, profilaktyka).

Nadmieniamy, iż Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Ortopedycznego wchodzi w skład integracji i wspomagany jest jednocześnie zabiegami rehabilitacyjnymi i gimnastyką grupową – indywidualną (online, stacjonarna), co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy stopnia sprawności pacjenta.

Realizując potrzeby pacjentów, w wyniku wieloletnich doświadczeń zbudowaliśmy wkładkę OCPNR, która będzie dostępna w wersji profilaktycznej i korekcyjno-stabilizującej. Wkładka prawidłowo stabilizuje stopę w sposób statyczny i dynamiczny co w konsekwencji przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie całego narządu ruchu- stopa, staw kolanowy, biodrowy, kręgosłup. Zapraszamy również do skorzystania z innego rodzaju pomocy w postaci doboru przyrządów protetyczno-ortopedycznych ( ortezy tułowia, kończyn górnych i dolnych, epitezy ), sprzęt pomocniczy (laski, kule balkoniki).

Zapraszamy na badanie statyczne i dynamiczne stopy.

Kontakt: 501 587 884

Biomechanika doboru ortez dedykowanych dla kończyn dolnych, górnych i tułowia
___

Zapraszamy do skorzystania z możliwości doboru odpowiednich ortez w zależności od potrzeb jakie stawiają przed pacjentem ograniczenia funkcjonalne i strukturalne narządu ruchu.
Odpowiednie zaopatrzenie i dobór ortezy ma zasadnicze znaczenie w leczeniu, wspomaganiu leczenia, korelacji i profilaktyce, stwarza odpowiednie warunki do regeneracji i szybkiego przywracania sprawności fizycznej w kontekście uprawiana aktywności fizycznej   w ograniczeniu zależności specjalnej, codziennym funkcjonowaniu jak i w różnych dziedzinach sportu i  jak bieganie, koszykówka, siatkówka, narciarstwo, wspinaczka górska i innych.
Zapewniamy kompleksowe zaopatrzenie tułowia, kończyn górnych i dolnych w ortezy unieruchamiające, stabilizujące, korekcyjne, wspomagające – kinetyczne i specjalne.
Ortotyka dedykowana jest  zarówno po zabiegach operacyjnych  stawów i kręgosłupa jak i dla dzieci w okresie wzrostu w celu uniknięcia zniekształceń kręgosłupa , w chorobach reumatoidalnych ( ręka , stopa reumatoidalna), w ZZSK, po udarach mózgu oraz po kontuzjach związanych z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych.
Szczególną uwagę zwracamy na ortotykę ręki, która w wyniku zmian reumatoidalnych prowadzi do zaburzenia jej funkcji i budowy strukturalnej.

Jak najwcześniej wdrożona rehabilitacja zintegrowana z ortotyką nie tylko zatrzymuje postępujący charakter zmian ale również przywraca funkcję.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej zapewniamy kompleksowe badanie funkcjonale i strukturalne pod kontem  doboru odpowiedniej ortezy i  dobór odpowiedniej rehabilitacji w formie kompleksowego usprawnienia

Więcej informacji: info@kejna.pl