PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ

Przed pierwszą wizytą
___

Warunkiem dobrej diagnozy, i tym samym wykonania przez chiropraktyka odpowiedniego zabiegu, jest obraz rtg. kręgosłupa wykonany przez pacjenta w ostatnim okresie dwóch – trzech miesięcy. Jeśli pacjent posiada również starsze zdjęcia, wskazane jest dołączenie ich do dokumentacji zdjęciowej.

Do właściwej diagnozy potrzebne są następujące obrazy:

1. Obraz rtg. kręgosłupa lędźwiowego zrobiony na stojąco. Pierwsza pozycja AP ( z przodu) obejmujące całą miednicę z widocznymi otworami zasłonowymi i drugie zdjęcie – pozycja boczna kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy (L-S).

2. Zdjęcia odcinka szyjnego kręgosłupa: 1.pozycja AP (z przodu) celowana na ząb obrotnika (widoczne C1,C2) 2.pozycja boczna, postawa swobodna. Te obrazy uwidaczniają funkcjonale ustawienie kręgosłupa szyjnego w zgięciu i wyproście.