PROFILAKTYKA STAWU BIODROWEGO

Profilaktyka stawu biodrowego
___

W procesie ewolucji człowieka i przyjęciem przez niego pozycji pionowej, stawy biodrowe „nie zdążyły” ze swym rozwojem. Dotąd stanowią słaby punkt w układzie motorycznym człowieka, który porusza się w odróżnieniu od innych ssaków na dwóch nogach. Przy takiej pionowej postawie stawy te przenoszą obciążenie dużo większe niż to, występujące przy poruszaniu się na czerech kończynach, i narażone są na większe zmiany strukturalne wynikające z ich przeciążenia. Całe obciążenie tułowia, głowy i kończyn górnych przenoszone jest przez stawy biodrowe.

Z drugiej strony stawy biodrowe, jedne z najważniejszych stawów, są najbardziej zaniedbane w profilaktyce układu kostnego człowieka. Brak tej świadomości powoduje, że nasze zainteresowanie stawami biodrowymi pojawia się zbyt późno, dopiero wtedy, gdy pojawiają się dolegliwości bólowe i utrudnienia w chodzeniu. A przecież należało o profilaktyce pomyśleć wcześniej.

Częstą przyczyna dolegliwości bólowych stawu biodrowego jest brak ruchu. Praca przy biurku przez 8 godzin w złej pozycji, a potem siedzenie w domu przed telewizorem, najczęściej w fotelu bądź na miękkiej kanapie z nogą na nogę, powodują zmiany funkcjonalne i przykurcze, które mogą powodować różne dolegliwości stawów biodrowych, także te, niekoniecznie związane ze zmianami zwyrodnieniowymi tych stawów. Często nie mamy świadomości, że takie postępowanie i złe nawyki może istotnie wpłynąć na kondycję naszych stawów biodrowych.

Najprostszym testem, który pozwoli orientacyjnie ocenić zakres ruchu w stawach biodrowych jest siad skrzyżny (po turecku). Prawidłowy siad skrzyżny to taki, gdy stawy kolanowe leżą na podłodze lub nieznacznie są oderwane od podłogi, a kręgosłup jest wyprostowany. Następnym prostym testem jest siad na krześle przodem do oparcia w rozkroku.

Jeśli testy nie wypadły pomyślnie i nie możemy wykonać ich w sposób zadawalający to oznacza, że należy skontaktować się ze specjalistą w celu poprawienia stanu i zwiększenia zakresu ruchu stawów biodrowych, aby uniknąć w przyszłości poważnych problemów związanych ze stawami biodrowymi.

Profilaktyka stawów biodrowych polega na systematycznych ćwiczeniach. Polecam zajęcia grupowe ” Zdrowy Kręgosłup”, na które zapraszam przez cały rok . Informacje o zajęciach na stronie internetowej. Zapraszam również na indywidualne ćwiczenia polegające na poizometrycznej relaksacji (PIR), które w sposób ukierunkowany przyczyniają się do zwiększenia zakresu ruchu w stawie biodrowym i poprawiają biomechanikę chodu.

Polecam również systematyczny spacer, około 5 km dla kobiet i 12 km dla mężczyzn, najlepiej codziennie, co zapewni prawie pełną profilaktykę stawów biodrowych i miednicy. Dodatkowo taki spacer wzmacnia mięśnie kończyn dolnych, uelastycznia więzadła i torebki stawowe oraz powoduje prawidłowe odżywianie stawów.

Prawidłowy chód przyczynia się w znaczmy stopniu do prawidłowego funkcjonowania wszystkich wyznaczników chodu, co wpływa korzystnie nie tylko na obręcz kończyn dolnych, ale i na kręgosłup, klatkę piersiową i czaszkę. Polecam również profilaktykę w domu np. podczas oglądania wiadomości w telewizji. Codzienna profilaktyka w domu polega na siadzie skrzyżnym przynamniej jeden raz dziennie na ok. 15 min.

Uchroni nas to przed zabiegami operacyjnymi. Często zmiany zwyrodnieniowe klasyfikują staw bądź stawy biodrowe do zabiegu i wymiany ich na sztuczne, niekoniecznie lepsze.