NIE DŹWIGAJ!

Nie dźwigaj!
___

Dźwiganie to bardzo poważny problem społeczny. Zaczyna się już w szkole podstawowej.

Tysiące dzieci codziennie nosi przeciążone tornistry i plecaki, które znacznie przekraczają dopuszczalne normy wyznaczone przez UE. Jakość wykonania i rozwiązania dotyczące prawidłowego rozłożenia ciężaru podczas dźwigania pozostawia jeszcze dużo do życzenia.

Nie mówiąc już o uwzględnieniu podczas wieku szkolnego apogeum motoryczności, które występuje dwa razy podczas wieku szkolnego. W tym okresie należy szczególna uwagę poświęcić na ograniczenie do minimum obciążeń wywołanych dźwiganiem, ponieważ mięśnie nie nadążają za rozwojem kośćca, co może spowodować zmiany funkcjonalne narządu ruchu. Jest to okres, który wymaga intensywnych ćwiczeń ogólnorozwojowych wzmacniających w sposób funkcjonalny cały układ kostno- szkieletowy młodego organizmu. Również w tym okresie należy profilaktycznie spotkać się z chiropraktykiem w celu oceny biomechanicznej szkieletu, co pozwoli uniknąć późniejszych problemów z narządem ruchu.

Brak profilaktyki i prawidłowego podejścia do narządu ruchu w szkole podstawowej powoduje utrwalenie zmian funkcjonalnych, które powoli przekształcają się zaburzenia strukturalne już w liceum. W tym okresie również młodzież dźwiga za dużo i ergonomia przegrywa z modą.

Młodzież często traktuje wychowanie fizyczne jak zło konieczne. Jest to kolejny ważny okres w życiu człowieka, ponieważ w liceum kończy się wzrost człowieka.

Jest to ostatnia szansa na odtworzenie funkcji i korekcję. Za duże obciążenie osiowe, brak ruchu( komputer) i wady postawy powodują, że problem staje się jeszcze bardziej poważny. 

Często mówi się o prawidłowym podnoszeniu, przenoszeniu, przesuwaniu i dźwiganiu. Tak naprawdę, gdy nie mamy do czynienia z bólem to nie przestrzegamy tych zasad. I często na refleksje jest już za późno. Podkreślam, że po mimo przestrzegania tych zasad również mogą wystąpić dolegliwości bólowe.

W jednym i drugim przypadku przyczyną jest brak regularnych ćwiczeń fizycznych, które powodują ogólne wzmacnianie mięśni i ich elastyczność i zachowanie prawidłowej postawy.

Prawidłowy rozwój motoryczności człowieka zapewnia mu ciągłe zdrowie nie tylko fizyczne.

Zapraszam na zajęcia, Zdrowy Kręgosłup”, które w sposób ukierunkowany zapobiegają problemom związanym obecnym tempem i stylem życia.